Skyscraper
Sky
Download

Algemene voorwaarden voor consumenten

Laatste aanpassing: 19 februari 2024


Ondernemingsgegevens

ALTERNATE België bv
Handelsnaam: ALTERNATE
Adres: Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar
E-mailadres: info@alternate.be
Telefoonnummer: 03 871 11 11
Ondernemingsnummer: BE0893031290 RPR Antwerpen
Btw-nummer: 0893031290


De e-commerce website van ALTERNATE, een afdeling van ALTERNATE België bv met maatschappelijke zetel te Oeyvaersbosch 16-18 te 2630 Aartselaar, btw-nummer BE0893031290, RPR Antwerpen, (hierna 'ALTERNATE') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij ALTERNATE door een consument, al dan niet door een bezoeker van de e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling, zowel fysiek als via de webwinkel van ALTERNATE, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ALTERNATE aanvaard zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Acties en promoties die gelden op de particuliere ALTERNATE-website gelden niet op de ALTERNATE Business-website, tenzij deze specifiek wordt vermeld op de Business-website.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ALTERNATE niet. ALTERNATE is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ALTERNATE is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ALTERNATE. ALTERNATE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Hoe kan ik bestellen?

Bij elk product staat een knop om het artikel aan de winkelwagen toe te voegen. Wanneer deze wordt aangeklikt, wordt het artikel aan de winkelwagen toegevoegd. Dit is zichtbaar in het icoon bovenaan de pagina. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klikt u rechts bovenaan de pagina op 'Winkelwagen' en vervolgens op 'Bestellen'.

Hier kunt u de benodigde (adres)gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzend- en betalingsmethode kiezen, etc. Als u de bestelling wilt afronden klikt u op 'Bestellen en betalen'. Na betaling ontvangt u een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. In uw account kunt u bij 'Bestellingen' de status van de bestelling online volgen.

Wanneer de bestelling is verzonden ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail. Hierin staat een Track & Trace nummer waarmee u de status van de bestelling online kunt bekijken via de website van de afleverservice.


Hoe zie ik of een artikel leverbaar is?

Of en binnen welke termijn een artikel leverbaar is, wordt aangegeven met een beschrijving bij elk product. Meer informatie over de beschikbaarheid kunt u hier vinden.


Hoe kan ik betalen?

Bij het afronden van uw bestelling kunt u betalen door middel van verscheidene betaalmiddelen. Meer informatie over de betaalmethodes kunt u hier vinden.


ALTERNATE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Wanneer en hoe wordt mijn bestelling verzonden?

Zijn alle producten uit de bestelling op voorraad? In dat geval wordt de bestelling doorgaans dezelfde dag nog verzonden mits deze voor 21:00 uur werd besteld en betaald (tenzij anders wordt aangegeven). Wij verzenden onze bestellingen met de meest passende afleverservice (bv. bpost, PostNL, GLS of DHL). Meer informatie over de beschikbaarheid kunt u hier vinden.

Op de dag van verzenden ontvangt u van ons een verzendbevestiging per e-mail met hierin een Track & Trace code waarmee u de status online kunt volgen op de website van de afleverservice. Let op: de zending is mogelijk pas later op de dag te volgen.


Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten per product worden weergegeven op de productpagina. Een volledig overzicht van de verzendkosten wordt automatisch weergegeven in de winkelwagen.

De verzendkosten zijn gebaseerd op de aard van de producten in de bestelling. Meer informatie over de verzendkosten kunt u hier vinden.


Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Bestellingen en leveringen zijn mogelijk binnen België, Nederland en Luxemburg. Indien u wil bestellen vanuit een ander land, kunt u hiervoor contact opnemen met onze klantendienst.


Hoe kan ik het factuuradres of afleveradres wijzigen?

Door in te loggen in uw account, kunt u uw adresgegevens eenvoudig wijzigen. Het afleveradres kunt u bij elke nieuwe bestelling bovendien apart opgeven.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant uiterlijk geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling én betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, niet conformiteit, of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 48 uur onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan ALTERNATE.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ALTERNATE was geboden.


Kan ik mijn oud apparaat inleveren?

ALTERNATE voldoet aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen ervoor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.

Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.

U hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of in de ALTERNATE showroom.


Kan ik de overeenkomst beëindigen bij laattijdige levering?

De standaard maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders aangegeven (informatie over de beschikbaarheid kunt u hier vinden). Met uitzondering van overeenkomsten voor bestelling van goederen die volgens de specificaties van de Klant worden vervaardigd (zoals maatwerk pc's), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kan de Klant de overeenkomst kosteloos beëindigen indien deze termijn wordt overschreven en geen nieuwe termijn kan worden overeen gekomen. Hierna worden alle betaalde bedragen terugbetaald.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ALTERNATE, zonder dat dit afbreuk doet aan de risico overdracht zoals in artikel 5 omschreven.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ALTERNATE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ALTERNATE.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen)) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ALTERNATE, Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar, Tel: 03 871 11 11, E-mailadres: info@alternate.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kan gebruik worden gemaakt van een door ALTERNATE voorzien herroepingsformulier dat dient te worden toegevoegd bij het pakket. Klik hier voor het herroepingsformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ALTERNATE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ALTERNATE – Oeyvaersbosch 16-18 – 2630 Aartselaar. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ALTERNATE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in nieuwstaat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs komen in aanmerking voor volledige terugbetaling. Indien aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan kan een waardevermindering in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ALTERNATE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten om het goed bij de eerste bestelling bij de klant geleverd te krijgen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ALTERNATE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ALTERNATE wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ALTERNATE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

ALTERNATE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht indien dit mogelijk is.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 1. dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen;
 2. de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 4. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. overeenkomsten waarbij de Klant ALTERNATE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 6. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 8. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de termijn van 2 jaar na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De wettelijke garantietermijn bedraagt in principe 2 jaar. Voor producten afkomstig uit de ALTERNATE Outlet geldt een minimum garantietermijn van 1 jaar. Indien de garantietermijn afwijkt van de wettelijke garantietermijn, wordt dit specifiek op de desbetreffende productpagina aangegeven.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ALTERNATE klantendienst. De klantendienst zal op basis van uw klachtomschrijving bepalen hoe de goederen naar ons dienen verzonden te worden. In geval van een vaststelling van een defect zal ALTERNATE de kosten van de verzending op zich nemen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ALTERNATE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ALTERNATE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De klantendienst van ALTERNATE is bereikbaar op het telefoonnummer 03 871 11 11, via e-mail op info@alternate.be of per post op het volgende adres.

ALTERNATE België bv
Oeyvaersbosch 16-18
2630 Aartselaar

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van de Klant te horen indien deze niet tevreden is over onze dienstverlening. Doe dit -mede om eventuele schade te beperken- zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als een klacht bij ALTERNATE wordt ingediend, zal die uiterlijk binnen 14 dagen per e-mail worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kan verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden naar klachten@alternate.be o.v.v. uw klantnummer en de reden waarom u niet tevreden bent.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kunt u als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kunt hen bereiken via het Becom klachtenformulier of schriftelijk via post (Markiesstraat 1, 1000 Brussel) of e-mail (info@becom.digital).

Heeft u nood aan onpartijdige bemiddeling bij een consumentengeschil met ALTERNATE, kunt u desgewenst gebruik maken van de Consumentenombudsdienst.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum, stuurt ALTERNATE een ingebrekestelling naar de klant in de vorm van een eerste herinnering. Indien de klant zijn schuld niet heeft betaald binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat op de derde werkdag na verzending van de ingebrekestelling, is de klant verwijlsintresten alsook een forfaitaire vergoeding verschuldigd. Wanneer de ingebrekestelling langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de klant.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na het verstrijken van de termijn bedoeld in voorgaande alinea van dit artikel, is de klant bovenop het verschuldigde saldo, het volgende verschuldigd:

 1. Verwijlsintresten tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procespunten bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intresten worden berekend op de nog te betalen som, en;
 2. Een forfaitaire vergoeding van:
  1. 20 EUR als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150 EUR is;
  2. 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigd saldo tussen 150,01 en 500 EUR is;
  3. 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR als het verschuldigd saldo hoger dan 500 EUR is.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ALTERNATE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ALTERNATE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ALTERNATE bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

ALTERNATE verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien ALTERNATE de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

ALTERNATE verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). ALTERNATE verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door ALTERNATE worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en geluidsopnamen. De persoonsgegevens worden door ALTERNATE steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van ALTERNATE. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen ALTERNATE alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer ALTERNATE beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, repaircentra.

Voor het overige verwijst ALTERNATE naar haar privacy policy, waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) uw rechten met betrekking tot deze verwerking, en (v) onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking.