bruder, het zit hem in de details

Spelende kinderen staan centraal in alles wat bruder doet. Spelen is geen doel op zich, het stelt het kind in staat ervaringen op te doen voor zijn ontwikkeling in de wereld van de volwassenen. Bruder producten zijn ontwikkeld als "model-achtig speelgoed" om deze gedachten te stimuleren. Modelachtig om het rollenspel aan te moedigen bij het nabootsen van de echte omgeving, functioneel om contexten te begrijpen door de situatie fysiek vast te grijpen. Sinds 1958 produceert bruder plastieken speelgoed op kleine schaal. Het bedrijf groeit snel en breidt de productie steeds verder uit waardoor er dus steeds meer series op de markt komen. De dag van vandaag vind je bij bruder verschillende speelgoedartikelen in het thema hulpverlening, vrije tijd, transport en bworld. Daarnaast zijn er ook series zoals landbouw, bouwplaats en bosbouw met verschillende soorten tractors, vrachtwagens en andere producten.